Projekty EÚ

Publicita projektu programu rozvoja vidieka

Názov projektu:

Navýšenie produkcie a kvality stolárske dielne

Hlavný cieľ projektu:

Projekt zahŕňa obstaranie nových strojov do prevádzky stolárske dielne výmenou za staré. Nové stroje prinesú vo stolárne vyššiu presnosť a navýšenie produkcie, vykazujú aj väčšiu bezpečnosť obsluhy.